vom Adlerhorst, Brandy
vom Adlerhorst, Sezuna
Aitsu Gin Minamoto,         Hira-Shiba (Shiba)              
Aitsu Gin Minamoto,        Miyuki                            
Aitzu Keokuk,                    Bagira Balu (Baggy)            
Ai-we-sed-so,                    Chase Shippo (Shippo)            
Akashima's Sukoshi           Gyokuryu Go (Kajin)           
Alinas Kimiko                    
As Aras An Uachtarain,    Siba                                 
As Aras An Uachtarain,      Soko (Robin)                      
von Avalon, Inju (Ivo)
von Avalon, Pondo (Taro)
B-AL-Bae, Benjiro san
B-AL-Bae, Feebee
Benni Ken's, Nikko-Hime    
Benii Ken's, Q'enyo            
Benii Ken's, Zaiho              
v. d.  Berliner Spitzbuben, Benji (Foxy)                        
del Biagio, Sakura Go       
vom Birdyhof, Airou Chico
vom Birdyhof, Fukiko  
vom Birdyhof, Ishiba  
del Biagio, Sayuki (Skiba)  
Del Cazadora Blanca,  Aiko Purishima
Del Cazadora Blanca, Bijin Niji (Bluey)                        
Del Cazadora Blanca,        Daigomi Shorai (Daigomi)   
Del Cazadora Blanca, Etsu (Etsu Aka)                         
Del Cazadora Blanca, Fuji Nikko (Fuji)                       
Del Cazadora Blanca,        Geisha Hime (Gijsje)          
Del Cazadora Blanca,       Joshi Nikko (Joshi)            
Del Cazadora Blanca,      Nagai Katsuryuu (Nagai)   
Del Cazadora Blanca,        Nakuma Katsu (Nakuma)   
Del Cazadora Blanca, Niji   Mara-Hime (Niji)                 
Del Cazadora Blanca, Obi-wan Kenobi (Obi)               
Del Cazadora Blanca,       Purishira-Fuji (Piepster)     
Del Cazadora Blanca, Taira Nikko (Taira)                       

Del Cazadora Blanca,     Yugi-Oh Tetsu (Yugi)       

Chiisana Kitsune, Ay-Moto
Ciisana Kitsune, Binea       
Chiisana Kitsune, Chikai    
Classy's go to                  Cherrytreefields (Branco)    
Crazy Wild Thing's, Okami (Wanja)
Crazy Wild Thing's, Tamina
Czernay's Fumiko Takara   (Miko)                              
Czernay's Hoshiko (Hoshi)
Czernay's Tonka Toy of O'Date (Tonka)             
of Duke's Oak, Paiji           
vom Elsterufer, Hitori       
Enshuu Hirosesou,            Fukume (Mimi)                  
Fallscreek's, Kimiko-Kuroi (Kimi)                              
of Frenzel's Garden, Akira (Kira)                                
of Frenzel's Garden, Daiki
Fujijama Kurimo (Shibsen) 
Gotonoka's Abiru Koun Tami (Tami)
Gotonoka´s Enryuu (Ryuu)
Gotonoka´s Fukumaru (Maru)
vom HaCo, Benny             
Haito Inu of Yama, Baika   

Haito Inu of Yama,            Buraikan (Aikan)                

Haito Inu of Yama, Chijo  
Haito Inu of Yama,             Dai (Spice)                        
Haito Inu of Yama, Dojo  
Haito Inu of Yama,             Fukushima (Shima)            
von der Hardt, Ina             
von der Hardt, Toshiro
von d. Honigsburg, Bionda
of Japanese Samurai,     Bashira (Mila)                    
of Japanse Samurai,    Ideal Blackman (Blacky)
of Japanese Samurai, Oshiro (Oshi)
Japan's Akai Inu, Azumi  
Japan's Akai Inu, Banzai  
Japan's Akai Inu, Benkeii Katsu no Musuko (Benkeii)
Japan's Akai Inu,               Bushi Samurai                   
Kazagoshi No Tetsumidori Go Yokohama Atsumi (Tetsu)
van de Kerselereveld Felix (Felix)
van de Kerselereveld Gemma (Gemma)
van de Kerselereveld Fukimo (Kimi)
v.d. Kierstein Ranch, Angel
v.d. Kierstein Ranch, Baiko
to Kinosai, Gansho
to Kinosai, Goriyaku (Aiko)
vom königlichen Spreeufer, Lord
vom königlichen                Spreeufer, Odin                 
vom königlichen Spreeufer, Queen
vom königlichen Spreeufer, Sunny
vom königlichen Spreeufer, Winnie
vom königlichen Spreeufer, Zambo (Kanny)
von der Spreeaue, Bakira
go Kuroakasou, Chouzetsu Kawaii (Kawaii)
go Kuroakasou, Genwaku no Aiko (Aiko)
Kuroakayuukihime (Yuuki)
Kuromiyoko (Miko)           
Ei Hisashi go Kuroakasou (Sashi)           
Little Swift's, Bakai             
Little Swift's, Chichi         
Little Swift's, Clia         
Little Swift's, Dino             
Little Swift's, Flash            
Little Swift's, Joshu (Inuk)
Little Swift's, Lucky
Little Swift's, Lucky Luke
Little Swift's, Milow
Little Swift's, Mitchiko
Little Swift's, Ninki (Jinx)   
Little Swift's, Pakku          
Little Swift's, Penki
Little Swift's, Q'Sumi          
Little Swift's, Q'Tenshi        
Little Swift's, R'Angin
Little Swift's, Ryuji(Brumby)
Little Swift's, Shiba       
Little Swift's, Umeko
Little Swift's, Wazuka
Little Swift's, Xanja
Little Swift's, V'Yumi
of Lucky Tami, Eto Aiso    (Elvis)                               
Majs Arashi (Arashi)           
Mara-Shimas Hajime Youko
Mara-Shimas Yukiko nai-shinno (Kikko)
v.d. Märkischen Heide, Bayu                                
v.d. Märkischen Heide, Chanel (China)                  
v.d. Märkischen Heide, Daisy                               
v.d. Märkischen Heide, Dexter                              
v.d. Märkischen Heide, Finja
v.d. Märkischen Heide, Jakito
de Maxima, Mateshi          
von Medilica, Fujin (Kira)   
von Medilica,                     Fukkatsu (Radjah)              
von Medilica, Hisa (Kira)   
von Medilica, Jashi  
von Medilica, Majutsu (Maju)                    
von Medilica,  Miokuru (Ginni)                   
von Medilica, Mito
von Medilica,  Otonashii (Sari)                  
von Medilica,  Pi-Yumi (Yumi)                      
von Medilica,  Ummei (Oky)                      
von Medilica, Yakki   
von Medilica, Yushi         
v.Midsommernachtstraum, Arrigo (Diego)                      
del Monte, Mara-Shima      Hime (Mara)                      
of Moonflower, Ika (Aika)  
Morningstar, Kuro-Miyagi  
vom Nelkenhügel,Haischa (Tenshi)
vom Nelkenhügel, Lakai (Simba)
vom Nelkenhügel, Rhani (Yin)
vom Nelkenhügel, Shalima
vom Nelkenhügel, Tenshi
vom Nelkenhügel, Yumi
Nihon-Ken OhkokuChikara
Nihon No Tama, Asako     
aus Nippons Reich, Boomer
aus Nippons Reich, Odin-Orki (Tyson)                    
aus Nippons Reich, Purpur Lady (Palaica)                    
aus Nippons Reich, Taiko 
aus Nippons Reich,             Wa-Ling (Kira)                   
aus Nippons Reich,Ya-Kito
aus Nippons Reich,          Yamabico                      
aus Nippons Reich, Yukon
aus Nippons Reich, Yuma
of Northern Wilderness,     Aiko-Sun (Aiko)                  
of Northern Wilderness,     Akuma-Go (Akuma)            
of Northern Wilderness,     Azuchi Momoyama (Momo)
Numayamasou,                 Yamatochoushuu Go Fuji    (Yamato)                          
of Pikatchu,                       Ryutaro-Aka-Inu (Inu)          
of Pikatchu,                       Ryoku-Takara (Takara)        
Prima Nova, Zauber
von der Rabenleite, Pinoccio (Pino)
vom Rosengarten, Genji (Doshi)
Saiwai-Ni, Ekita (Kita)        
of Shiba Island, Daiki (Yoshi)                      
of Shiba Island, Faymie
Shiusky Kennel's Indian Summer                      
vom Steinbachtal Akao
of Summerhill, Fuyumi (Fumi)
of Sweetwater Pond Ichigo (Sam)
Tayo Akai, Kita
Tenshi Makoto No, Asahi
Tenshi Makoto No, Benjiro (Benji)                               
Of Twins Home, Bara Kurokami (Bara)
Ummei, Cooky               
z Volenskeho dvora, Daikiro
zur Wacholderheide, Angy (Yuki)
We-Sedso, Akira Aka (Akira)
We-Sedso, Bushido           
We-Sedso, Fushigi (Willy)  
We-Sedso, Hime Seiza  
We-Sedso,                          Ittate Yuko Na (Yuko)          
We-Sedso, Kimiko Aka (Kimiko)
We-Sedso, Lintaro (Sumo)  
We-Sedso, L'Rebbie           
We-Sedso, Masamune Keiji (Keiji)                                 
We-Sedso, Mikado (Mika)
We-Sedso, Noriaki (Nori)
We-Sedso, Rippa Na           (Akami)                              
We-Sedso, Shima             
We-Sedso, Zuzushii (Sushi)
Wijnendal Hoeve, Denki (Jinka)                           
Wijnendalhoeve Enjooyasu (Yasu)                               
vom Yv-Di-Kay, Damino    (Kai)                                
vom Yv-Di-Kay, Gangu      
vom Yv-Di-Kay,                  Gusai (Hanai)                     
vom Yv-Di-Kay, Nagamochi (Tibo)
vom Yv-Di-Kay, Uri (Snow) 
von E.u.R., Chibi
Aketime
Alfi
Ben                                   
Benji                                
Biko                                 
Chichibu                          
Emma
Kibo no Tama-obaachan
Kira
Kyra                                 
Lady                                
Lotte                                
Raiko                               
Sheeva                            
Shiba                              
Suki                                
Tomi                                
Tamiko (Tamiko Inuki FCI)
Bingo
 

Last updated: 14.06.2012

zur Liste ohne Frames

zur Startseite